HUSOVO NÁMĚSTÍ
Nejklidnější, nejzelenější, s nejvyšší sochou v Kolíně a prvorepublikovým kostelem symbolizujícím bílou holubici.
Zveme vás k procházce ve stínu majestátních lip s tichou připomínkou na jednoho z nějvětších Čechů - Mistra Jana Husa.

Kalich a Bible
KOSTEL
Budova kostela představuje holubici se složenými křídly, která je připravena vzlétnout.
Stavba kostela započala 28. června 1931 a dokončena byla v květnu roku 1932.
První bohoslužby se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.
V současné době probíhá sbírka za účelem rekonstrukce střechy, která je v havarijním stavu. Více informací zde ...
Pro více informací o historii a součastnosti kostela klikněte zde ...

 

AKCE V KOSTELE

Vánoční bohoslužby 2020 / 2021
24.12. Půlnoční bohoslužba - nemůže být sloužena vzhledem k nařízení vlády ČR ohledně koronaviru
25.12. od 9:00 hod Boží hod vánoční - Narození Páně
26.12.od 9:00 Prvomučedíka Páně Štěpána
27.12. od 9:00 Díkůvzdání za Boží ochranu
1.1. od 9:00 hod Nový rok - Jména Ježíš
3.1. od 9:00 hod Zjevení Páně mudrcům

Kalendář dalších akcí k dispozici zde ...

Model kostela
BOHOSLUŽBY
Pravidelně každou neděli od 9:00 hodin, Husův sbor
Husovo nám. 273, 280 02 Kolín III.


Farář Th. Paed. Mgr. Oldřich Mach
Telefon: 321 722 944
E-mail: krasava.machova@seznam.cz