AKCE V KOSTELE
Kromě pravidlených bohoslužeb koná se v kostele i celá řada dalších akcí.
Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

Holubice připravená vzlétnout

Kalich a Bible

Unikátní klenoty funkcionalistické architektury v Kolíně jsou dva: vodní elektrárna projektovaná Jaroslavem Fragnerem otevřená v roce 1932, a husitský kostel na někdejším „Vinařáku“, dnešním Husově náměstí. Historii tohoto geniálního díla pražského architekta Vladimíra Wallenfelse byla v neděli 13.září věnována výstava pořádaná jako první akce veřejné sbírky, jejímž záměrem je záchrana střechy kostela, skrz kterou katastrofálně zatéká. Výstava pořádaná ke stému výročí vzniku Československé církve měla dvě části: jednak komentovaný výběr historických fotografiích kostela od začátku jeho stavby do dnešních dnů, jednak ukázku fotografií Františka Stráníka ze slavnostního shromáždění k uctění památky Mistra Jana Husa v den 600.výročí jeho upálení. Výstavu uspořádal Pavel Vladyka, jehož inspirací byla výzva k uspořádání sbírky a bohatý fotografický archiv husitského sboru. Archiv na faře shromáždil manželský pár duchovních, Oldřich a Krasava Machovi, a jejich dcera Ludmila.

 

Autor mluveného komentáře k fotografiím Th.Paed.Mgr. Oldřich Mach uvedl: „Sbor byl postaven v modernizovaném řeckém slohu. Průčelí se vstupním portálem představuje holubici se složený mi křídly, která je připravena vzlétnout“. Tento mimořádně působivý monument z doby mladé Československé republiky vznikl na náměstí pojmenovaném po národním buditeli Karlu Aloisi Vinařickém (1803-1869), jehož písníčky Ivánku náš nebo Tluče bubeníček znárodněly. Tehdy „Vinařák“ lemovaly nově vysazené české lípy, které se všechny ujaly, jak dokládají vystavené fotografie ze začátku 20.století, kdy to ještě byly malé stromky, z jejichž okvětí naše babičky připravovaly léčivý, uklidňující čaj. To bylo ještě dlouho před položením základního kamene budovy sboru 28.června 1931.V té době se skutečně pracovalo. Na stavbě se podílely stovky pracovníků všech profesí zvěčnělých na dobových fotografiích. Žádné průtahy a prostoje, na jaké si někteří z nás pamatují z dob „lido-demo“ a následného socialismu, takže stavba byla dokončena za necelý rok. Slavnostní otevření budovy sboru, rovněž fotograficky pečlivě zdokumentované, se konalo v neděli 12.června 1932, na výročí pohřbu prvního patriarchy Československé církve Karla Farského. Po ranní bohoslužbě kolínského faráře Jana Amose Tabacha v kostelíku sv.Jana Křtitele, kterou se přítomní rozloučili s dosud užívaným bohoslužebným prostorem následoval velkolepý průvod městem v čele s dvaceti duchovními v husitských talárech. V průvodu šlo podle odhadů nejméně deset tisíc lidí. Královéhradecký biskup Stanislav Kordule označil v proslovu nový kostel za nejkrásnější v diecézi.

 

Návštěvníci výstavy se z vynikajícího výkladu faráře Oldřicha Macha také dozvěděli, že penzisté Václav Pospíšil a Karel Luňák, a kostelník František Klema uspořádali sbírku na dva kostelní zvony, která vynesla 7.400 korun. Ten větší vážil 400 kg a byl na něm reliéf Jana Husa. Druhý, o váze 150kg zdobil reliéf Karla Farského. Později k nim přibyl umíráček pojmenovaný Komenský. Za války byly všechny tři zvony zrekvírovány Němci. Dnešní tři zvony byly zavěšeny až po válce. Varhany s 23 rejstříky na kůru postavila kutnohorská varhanářská firma Organa v roce 1949. O padesát let později byla na kněžišti umístěna ladná křtitelnice z bílého mramoru.

 

Jak na výstavu reagovali návštěvníci? Líbila se všem, s nimiž jsem hovořil. Ing František Chalupa z Kolína vyjádřil své dojmy slovy: „Bylo to velice přínosné hlavně pro lidi, kteří neznají historii Československé církve v Kolíně. Z těch materiálů tady bylo jasně vidět, že ve své době to byla církev, kterou lid potřeboval. Ty tisíce lidí se nedaly nahnat nějakým nařízením, to znamená, že věřili. Tu historii v televizi a rozhlasu není tak vidět a slyšet. Proto každá taková akce je přínosná. Tleskám tomu a myslím si, že by stálo za to dát to do oblastního vysílání České televize“.

 

A finanční efekt pro sbírku na opravu střechy? Návštěvníci nechali v kasičce 1500,- korun. Moc a moc děkujeme! Milan Kocourek


Milan Kocourek

 

 


 

Model kostela
BOHOSLUŽBY
Pravidelně každou neděli od 9:00 hodin, Husův sbor
Husovo nám. 273, 280 02 Kolín III.


Farář: Th. Paed. Mgr. Oldřich Mach
Telefon: 321 722 944
E-mail: krasava.machova@seznam.cz